Inspectie elektrische installaties, bliksembeveiliging & arbeidsmiddelen

De Arbowet eist dat u als werkgever zorgt voor aanschaf en gebruik van veilige elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Ook onderhoud en periodieke inspecties zijn verplicht. Voor inspectie en certificering van al uw elektrische installaties – inclusief bliksembeveiliging en handgereedschappen – kunt u terecht bij Borgtechniek.

Inspectie elektrische installaties

Wij inspecteren en certificeren elektrische installaties volgens de normen NEN 1010 voor nieuwe installaties en NEN 3140 voor beheer van elektrotechnische installaties. Deze inspectie van de elektrotechnische installatie bestaat uit een visuele controle en uit metingen met gecertificeerde installatietesters. 

Inspectie bliksembeveiliging


Reguliere inspectie van uw bliksemafleiders zorgt ervoor dat u kunt vertrouwen op uw brandbeveiliging. Zowel voor woningen, bedrijven als monumentale panden voeren wij inspecties bliksembeveiliging uit voor maximale brandpreventie volgens de normen NEN 1010, NEN 1014, NEN-EN-IEC 620305, NPR 8110 en de vereisten van verzekeringsmaatschappijen. 

Inspectie arbeidsmiddelen

Inspectie van arbeidsmiddelen betreft de certificering van handgereedschappen, zoals vereist door de NEN 3140. Dit betreft een visuele inspectie betreffende gevaren door snijden, beknellen, temperatuur en draaiende delen. Ook inspecteren wij onder meer de bedieningssystemen en (nood-) stopvoorzieningen, de mechanische toestand, beschermingsdelen, aardingen, staat van schakelaars en leidingen en aanwezigheid van vocht, vuil en corrosie.